Beskrivning

Loop är en e-postöversättningslösning utvecklad av TextMaster. Med Loop skickar du helt enkelt ditt innehåll via e-post till en fördefinierad e-postadress.

order-translationNär ditt e-postmeddelande har tagits emot skickas ditt innehåll omedelbart till våra översättare och skickas automatiskt tillbaka när de har skickat in sitt arbete.

Du kan översätta själva e-postmeddelandet eller en bilaga.

 

Skapa din första Loop